Brev til byrådet

Kære medlemmer af Aarhus Byråd.

Først og fremmest vil vi i Fuglebakken KFUM gerne takke jer for, at I stort set alle sammen prioriterede at finde flere penge til kunstgræsbaner i kommunen.

Vi mangler i den grad kunstgræsbaner. Efterhånden er det sådan, at der er opstået en skævvridning mellem de klubber, som har kunstgræsbaner, og de klubber, der ikke har. Dette kom senest til udtryk i september, da flere dages nedbør betød, at vi i Fuglebakken KFUM var nødt til at lave et stop for al træning og alle kampe på vores græsbaner og i stedet enten helt aflyse eller træne på grus, og grustræning i september er ikke sjovt, hvad enten man er 5, 25 eller 55 år. For nogle holds vedkommende betød det, at de ikke kunne træne i 14 dage. I andre klubber – dem med kunstgræs – blev der trænet og spillet på livet løs.

Så jo kunstgræsbaner er en stor mangelvare i Aarhus Kommune, og i Fuglebakken KFUM er vi med garanti blandt ansøgerne om at få tilskud til en kunstgræsbane, men vi vil gerne allerede nu henlede jeres opmærksomhed på os.

Vi ligger i Aarhus V med Frydenlund, Bispehaven og Trillegården som nogle af ”naboerne”, så vi ser os ikke bare som fodboldklub men også som en forening. Desværre oplever vi, at mange af vores medlemmer forsvinder, når græsset ikke længere må betrædes, og den står på grustræning på en enten drivvåd eller stenhård grusbane. En kunstgræsbane ville kunne gøre en verden til forskel for os og for hele området, da vi så året rundt ville være i kontakt med børnene, og det ville skabe gode muligheder for at områdets institutioner og foreninger kunne bruge en sådan bane, og vi har kun interesse i at vende blikket ud og byde andre velkomne på vores anlæg på Højlyngen. Vi nyder også god opbakning blandt områdets foreninger.

Vi mener, at vi i lighed med Gellerup løser en ekstra opgave som handler om integration af områdets mange børn og unge. En kunstgræsbane vil i den forbindelse være en gevinst for både klubben og for hele området. Derfor ser vi det heller ikke som en mulighed at anlægge kunstgræsbanen på Ellekær, da banen så primært ”kun” ville give et løft til klubben og ikke til hele området. Som det fremgår af vedhæftede kort, er kunstgræsbaner i Aarhus V en mangelvare. Skal man være lidt grov, kan man sige, at det ser ud som om, at området er blevet forfordelt.

En kunstgræsbane har selvfølgelig også stor betydning for os som klub. Kan vi ikke tilbyde tilfredsstillende og tidssvarende faciliteter risikerer vi, at flere af vores dygtige, frivillige trænere og ledere søger mod steder, hvor ”græsset” altid er grønt, så de kan være sikre på at komme i aktion.

Vi oplever også en stigende utilfredshed blandt forældrene, fordi vi ikke altid kan garantere dem, at de får den vare, som de betaler deres børns kontingent for. Begynder vi først at miste medlemmer, risikerer vi at komme ind i en ond cirkel. Vi er økonomiske afhængige af, at vi har (mange) medlemmer. Et vigende antal medlemmer vil derfor have negative konsekvenser for os.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at vi ikke bare sidder og venter på, at vi får ”foræret” en kunstgræsbane. Vi er i gang med at spare op, og vi har derfor øremærket en del af medlemmernes kontingent til en kunstgræsopsparing, og vi barsler med flere initiativer bl.a. i form af en indsamling og ansøgninger.

Jeg håber, at I vil huske vores ord, når I næste gang skal uddele penge til kunstgræsbaner.

Hvis I har lyst til at vide mere om klubben, vores forhold og medlemmer eller om området – måske endda besøge klubben og hilse på nogle af frivillige og medlemmer så tøv ikke med at kontakte mig.

Vedhæftet var kort over kunstgræsbaner i Aarhus kommune – se andet sted på hjemmesiden

Med venlig hilsen

Comments are closed.