Bestil børneattest digitalt

Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til virksomheden, myndigheden eller foreningen. Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.

For at bestille en børneattest digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller envirksomheds-NemID og adgang til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse. Du skal også have navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en børneattest på.

Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Trin for trin – bestilling af børneattest
1. Log ind med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
2. Angiv årsag til bestilling af attesten
3. Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
4. Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
a. Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter
b. Ved flere personer: Der kan bestilles børneattester på op til 50 personer ad gangen. Der skal angives ét personnummer og navn i hver linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
5. Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
6. Gennemse bestillingen
7. Underskriv med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
8. Bestillingen sendes til politiet
9. Udskriv evt. kvittering
10. Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)
11. Attesten bliver sendt til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse

Der udstedes ikke en attest, før personen har givet samtykke.

Du kan bestille en børneattest digitalt via linket her.