F.A.Q

FAQ Fuglebakken KFUM Århus 2016
Alkoholpolitik Der må ikke nydes alkohol i klubhuset eller på anlægget når der er ungdomstræning eller ungdomskampe. Det gælder frem til kl. 19 – på hverdage. Ved særlige arrangementer, stævner etc. kan der nydes alkohol. Klubben sælger ikke alkohol til personer under 18 år. Beruselse og anden dårlig opførsel medfører øjeblikkelig bortvisning.
Baner Klubben råder over græsbaner på Højlyngen 2A og på Jernaldervej 7 ved Ellekærskolen. I tilfælde af megen nedbør kan det være nødvendigt at aflyse træning på græs og flytte den til grusbanen.
Bestyrelse Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf vælges formand, kasserer og sekretær særskilt. Ungdomsrepræsentant og seniorrepræsentant udpeges. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt. Der skal føres skriftlig protokol for alle bestyrelsesmøder.
Bolde Bolde udleveres af den på anlægget ansvarlige for materialer. Bolde opbevares i vores boldskabe og SKAL låses inde efter hver træning eller kamp.
Boldrum Boldrummet skal altid efterlades op ryddet. Kegler og veste placeres efter anvisning på gulvet langs væggen og på knage eller kurve i boldrummet.
Dommere  Dommere – bestilles af kampfordeleren
Dækning af udgifter Udgifter dækkes kun efter forudgående aftaler med kasseren
Elite Klubben har tilknyttet en sportschef der har ansvar for at udvikle klubbens eliteafdeling.
Forsikring Klubben råder i samarbejde med DIF over en ulykkesforsikring for trænere og ledere i klubben. Det gælder briller, tøj eller person skade opstået ved træning eller kamp.
Fritidspas Fritidspas kan benyttes til betaling af kontingent. Fritidspas udleveres ved henvendelse til kommunen. Fritidspasset afleveres til klubbens kasserer.
Grustræning Grustræning foregår fra 1 oktober til ca. 1 april. Træningstider udarbejdes af klubbens kampfordeler – ønsker kan som regel imødekommes
Græstræning Græstræning foregår fra 1 april til 1 oktober. Træningstider udarbejdes af klubbens kampfordeler – ønsker kan som regel imødekommes
Hjemmeside Hjemmesiden administreres af klubbens webmaster. Kontakt webmaster for ønsker og gode ideer. Hjemmesiden tegner klubbens aktiviteter og værdisæt.
Hjertestarter Klubben råder over en hjertestarter tilgængelig for offentligheden. Den hænger synligt på klubbens facade og kan benyttes ved ethvert hjertestop. Hjertestarteren informerer ved brug om hvordan den skal benyttes.
Holdarrangementer Holdarrangementer kan til enhver tid afholdes i klubbens kantine. Det aftales med klubbens kantineansvarlige. Der kan gives et mindre tilskud til arrangementer for de enkelte hold.
Holdkort Holdkort SKAL udfyldes elektronisk inden kampen påbegyndes. Alle hold fra U13 og ældre skal udfylde elektroniske holdkort i DBU Jylland, Region 3´s turneringer. Sker dette ikke modtager klubben bøder fra DBU. For spørgsmål kontakt klubbens holdkort ansvarlige.
Holdtilmelding Holdtilmelding sker til klubbens kampfordele. Ring og forhør hos kampfordeleren om deadline for holdtilmeldinger forår og efterår.
Indendørs træning Indendørs træning foregår i Aulaen på Frydenlunds skolen på Høgevej. Der trænes fra 1.november til 1 april indendørs. Hvert hold får tildelt en tid.
Indmeldelse Indmeldelse i fodboldklubben foregår via hjemmesiden under indmeldelse. Her indmeldes under det hold man skal spille på.
Kampflytning Kampflytning skal ske via klubbens kampfordeler. Kampflytning er en udgift for klubben. Så få jeres kampe påsat i god tid inden turneringsstart.
Kampfordeler Klubbens kampfordeler sørger for at få alle hold tilmeldt til turneringen. Ligesom han sørger for kampflytninger hvis det er nødvendigt.
Kamptøj Kamptøj udleveres af klubbens materialemand. Vi tilstræber at bruge vores kamptøj til det ikke kan mere. Skal der suppleres med strømper eller andet kontakt materialemanden.
Kantinen Kantinen er klubbens hjerte. Den bestyres af vores kantineansvarlig. Der sælges mad, slik, vand og øl. Eller der kan bestilles – til særlige holdarrangementer noget efter eget ønske. Kantinen benyttes også til møder. Kantine kan af klubbens medlemmer lejes til beløb af 500,- til private arrangementer.
Kontakt Klubbens ansvarlige kontaktpersoner for alle opgaver kan findes på klubbens hjemmeside www.fuglebakkenkfum.dk.
Kontingent Kontingent betales halvårligt. Kontingentsatsen kan på generalforsamlingen fastsættes. Den aktuelle kontingentsats kan ses på klubbens hjemmeside.
Kridtning Klubbens baner kridtes en gang om ugen, af klubbens ansvarlige for kridtning. Kontaktperson for kridtning findes på klubbens hjemmeside.
Kurser Klubben tilbyder kurser til frivillige ledere eller til medlemmer efter særlige aftaler. Kurser udbudt af DBU prioriteres højt.
Loppemarked Fodboldklubben deltager ved loppemarkedet i Loppe-Huset ca én gang årligt. Loppemarkedet afholdes af klubbens bestyrelse med deltagelse af ledere og medlemmer. Loppemarkedet tilfører klubben økonomiske midler til diverse.
Lån af klubhuset Klubhuset kan lånes/lejes til fester o.lign. Til klubbens medlemmer eller ledere. Henvendelse skal ske til klubbens ansvarlige for kantinen.
Materialer Materialer udleveres af klubbens materialemand. Det gælder bolde, veste, spillersæt eller andet. Ledere og træner der modtager materialer har ansvar for at disse tilbageleveres efter hver sæson til gennemsyn.
Nye spillere Nye spillere kan i 14 dage deltage gratis. Efter dette indmelder man sig i klubben og betaler kontingent for at kunne deltage fremover.
Nøgler Nøgler udleveres til klubbens ledere og trænere efter aftale. På klubbens hjemmeside kan det ses hvem der der er den nøgleansvarlige.
Oldboys Klubben har en oldboys afdeling, der deltager i OOBs klubturnering forår og efterår.
Omgangstone
Resultatindberetning Alle resultater skal være indtastet via DBU APP’en, telefon 7010 0550 senest en time efter kampen/stævnet. Det er gratis at benytte DBU App´en. Kampens resultat indberettes under ‘værktøjskassen’.Flg. rækker skal indberette resultater: U8 til og med Oldboys/Oldgirls. Ikke indberettede resultater straffes med bøde på kr. 15,- pr. manglende resultat ved stævner og kr. 75-, pr. manglende resultat ved enkelte kampe.
Seniorformand Seniorformanden er kontaktperson for ledere og trænere, samt medlemmer i seniorafdelingen.
Skabe Skabe til materialer stilles til rådighed for hver enkelt hold i fodboldklubben. Materialemanden har ansvar for dette.
Stævner De enkelte hold kan efter aftale med klubbens seniorformand eller ungdomsformand deltage i stævner uden for DBU turneringsplan. Der skal dog forventes en egenbetaling.
Træning Træning foregår på anlægget ved Højlyngen efter aftale med klubbens kampfordeler. Kampfordeleren vil planlægge forår og efterårs træningsoversigt. Ønsker kan imødekommes som regel.
Træningstøj Træningstøj udlevers efter aftale med klubbens materialeansvarlige for det enkelte hold. Primært en ordning for vores konkurrencehold.
Tøj Tøj der glemmes opbevares i klubben i op til 3 mdr.
Tørretumbler Tørretumbler kan benyttes gratis efter vask af kamptøj eller træningstøj.
Udmeldelse Udmeldelse af klubben skal ske ved egen henvendelse til klubbens kassere.
Ungdomsformand Ungdomsformand er kontaktperson for ledere og trænere, samt medlemmer i ungdomsafdelingen.
Vaskemaskiner Vaskemaskinen kan benyttes gratis efter vask af kamptøj eller træningstøj. Vaskepulver betales dog af holdet selv.