Invitation til Åbent Hus hos Fuglebakken KFUM den 8. september

Vi vil hermed gerne invitere til ”Åbent Hus” hos fodboldklubben Fuglebakken KFUM torsdag den 8. september mellem kl. 17 og 18.

Vi er muligvis ikke den klub, der fylder mest på det aarhusianske fodboldkort, men vi mener, at vi gør en stor forskel for mange. Det vil vi gerne fortælle mere om, og vi vil også gerne fortælle jer om, hvordan vi mener, at I kan være med til at hjælpe os til at fortsætte indsatsen. Samtidig har I mulighed for at møde og snakke med flere af vores spillere og deres forældre samt frivillige trænere og ledere.

Vi har i Fuglebakken KFUM til vores store glæde noteret os, at der blandt byrådets partier er interesse for at øge antallet af kunstgræsbaner i kommunen. Vi mener, at det er oplagt, at en af banerne bliver placeret på vores anlæg på Højlyngen i Aarhus V.

Området omkring Fuglebakken KFUM er beriget med en række sociale boligområder, og flere af klubbens medlemmer er børn og unge fra familier, som i større eller mindre omfang har udfordringer af social karakter.

En af måderne, hvorpå man kan minimere konsekvensen af en baggrund i vanskelige sociale vilkår, er, at tilbyde respektfuldt samvær, aktiviteter med indhold og personlig anerkendelse. Det nedbringer risikoen for, at de unge danner andre grupper, som i værste fald kan ende med, at de kaster sig over hærværk, tyveri, vold m.v., og som er med til at gøre både de nærmeste og andre i nærmiljøet utrygge.

I Fuglebakken KFUM ser vi med udgangspunkt i vores værdier ”Fællesskab, Respekt og Troværdighed” det respektfulde møde med de unge som en af vores væsentligste opgave.

Fuglebakken KFUM ønsker at fastholde og udvikle det potentiale for ikke bare fodboldklubbens aktiviteter men også for området i og omkring Frydenlund, Trillegården og Møllevangen. Det vil derfor være en væsentlig styrkelse af Fuglebakken KFUM tilbud til unge i området, at der hele året vil kunne spilles fodbold på klubbens udeanlæg, hvilket kun er muligt ved etablering af en kunstgræsbane.

Vores ønske om en kunstgræsbane handler ikke blot om integration og ønsket om at gøre en forskel for områdets unge. Der er selvfølgelig også nogle sportslige hensyn.

Den til tider meget kolde vinter og det våde forår i 2016 betød som så ofte før, at der i ugevis ikke var aktiviteter på banen enten på grund af dybfrosne baner eller forbud mod at spille banerne, hvis ikke de skulle være ødelagt i flere måneder.

Det betød, at mange af de unge i området, som ellers får en sund anledning til at spille fodbold til træning eller bare at gå ned om aftenen og øve tricks med en bold, ikke kommer ud og møder deres jævnaldrende til træning. Og træning i Fuglebakken KFUM handler ikke kun om at spille fodbold. Den byder også på indøvelse af sociale færdigheder, respekt for forskellighed, venskaber på tværs af sprog og nationalitet, kontakt med engagerede voksne fra klubben og områdets fritidstilbud og måske bare et sted at tage hen og ”blive mødt” og heppe på sine venner.

Vi håber, at I lyst til at møde nogle af unge medlemmer og frivillige trænere og ikke mindst se vores anlæg med egne øjne.

Vi håber at se så mange som muligt af jer næste torsdag på vores anlæg på Højlyngen 2A, 8210 Aarhus V.