Sommerforening !

Kære alle – så er det igen blevet vinterperiode – her ser vi ikke hinanden, mister muligvis nogle medlemmer og momentum for de mange initiativer forældre og ledere har iværksat igennem efteråret.

Så – en kunstgræsbane er nødvendig, hvis vi vil være forening hele året. Vi arbejder ihærdigt med hjælp fra rådgiver for at få det endelige overblik over hvilke krav kommunen stiller til etableringen. En lang proces der skifter retning alt efter kommunens forskellige tilbagemeldinger.

Kommunens interesse har indtil videre været at sikre vandafledning, håndtere støj krav og generelt banens udformning så gartnere og andre fra grønvedligehold kan gøre deres arbejde så effektivt som muligt.

Vi savner dog, at kommunen udtrykker og bidrager med positive tiltag der sikrer at børn og unge kan dyrke idræt heleåret og nyde godt af forenings livets mange goder. En kommunal sparring om hvordan vi nemmest og billigst kommer i mål med projektet.

Mon ikke de kommer på banen med dette når vi er nærmere det endelige forslag til bane anlæg. 🙂

Comments are closed.