Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling torsdag d. 19 marts 2020 kl. 18.00 i klubhuset på Højlyngen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg – Formande er på valg. (Formanden genopstiller)

7. Eventuelt

Forslag, der behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted. :

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Comments are closed.