Opdatering: 10 maj… Som følge af COVID-19….

Kære medlemmer,

Som følge af COVID-19 har Fuglebakken KFUM Aarhus været nødsaget til at aflyse alle aktiviteter i klubben til og med 10 maj 2020. Denne beslutning er taget på baggrund af myndighedernes seneste udmeldinger og DBU’s anbefaling til fodboldklubber. 

Vi håber inderligt, at vi efter påskeferien igen kan byde velkommen, og genoptage vores aktiviteter. Det er dog uvist, om myndighederne forlænger perioden, og er dette tilfældet, vil vi hurtigst muligt informere herom.
COVID-19 har givet anledning til stor usikkerhed for alle, og vi forsøger som forening at navigere i denne efter bedste evne. Vi er i løbende dialog med kommunale institutioner, DBU og andre relevante myndigheder for at sikre os, at vi som forening holder os inden for de til enhver tid gældende anbefalinger.


Denne tid har også givet anledning til en række spørgsmål omkring kontingent. Vi har ud fra dialog med ovenstående myndigheder lavet en samlet vurdering om, at Fuglebakken KFUM ikke vil returnere allerede indbetalt kontingent (helt eller delvist), og at Fuglebakken KFUM fremadrettet vil indkræve kontingent efter normal procedure. Vi er som forening dybt afhængige af kontingentbetaling, og derfor er det vores håb, at vores medlemmer vil være med til at sikre klubbens økonomi i disse tider.


Selvom aktiviteterne er aflyste, bliver der i klubbens administration arbejdet videre med at få etableret en kunstgræsbane. Et udvalg på tre mand søger fonde, mens et byggeudvalg bestående af ekstern konsulent samt tre repræsentanter fra klubben indsamler tilbud fra leverandører og sammensætter budget. Vi er fortrøstningsfulde ift en realisering, hvilket vil komme ikke kun vores medlemmer, men hele området til gode.

Vi glæder os til at se jer i Fuglebakken igen!


Bestyrelsen
Fuglebakken KFUM Aarhus

Comments are closed.