Grundejerforeningen Fuglebakken: Støt etableringen af en kunstgræsbane på Fuglebakken

Vi har fået lokal støtte fra Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen har bidraget med et køb af andel og beskrevet på deres hjemmeside behovet for bedre idrætsfaciliteter i vores fælles område. En stor tak for deres støtte.

Læs her

Comments are closed.