En snak med en af de mange byrådskandidater Mahad Yussuf

Vi har haft en snak med en af de mange byrådskandidater- her er det Mahad Yussuf fra socialdemokratiet om vilkårene for de frivillige foreninger og deres sociale indsats. Det er positivt at der er kommet fokus på foreningslivet og i det her tilfælde fodboldklubben, læs hans kommentarer til vores spørgsmål .

“En af mine primære mærkesager er, at styrke frivilligheden og foreningslivet i Aarhus. Jeg har især stor respekt for den sociale indsats idrætsforeninger løfter og jeg mener vi bør fra kommunens bakke op i højere grad end vi gør idag, særligt i mindre klubber. Dette kan ske ved at mindske afstanden mellem borger og kommune. Der skal ske en afbureaukratisering,  forenkling af den offentlig forvaltning og administration.

Herudover mener jeg idrætsforeningerne skal have gode arbejdsbetingelser og faciliteter, for at de kan blive ved at yde den indsats de yder idag. Jeg mener ikke det er optimalt, at der findes fodboldklubber i Aarhus der må indstille udendørs træning i vinterperioden fordi man ikke har en kunstgræsbane. Det gavner hverken lokalområdet eller Aarhus som by, at børn og unge i nogle steder ikke kan træne udendørs. Samtidig risikere klubberne at miste noget af det sociale kapital man har opbygget igennem sporten. Man skal ikke undervurdere det forebyggende effekt, særligt i belastede områder, sport kan have på de unge.

Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg gerne arbejde for at de mindre fodboldklubber får en stemme i byrådet.”

Comments are closed.