Hvordan får Fuglebakken KFUM Århus en kunstgræsbane

Kære Fuglebakken KFUM Århus spillere, samarbejdspartnere, nuværende sponsorer og andre med interesse for fodboldklubben og Frydenlund.

Her lige en opdatering på hvor vi står ang. vores ønske om en kunstgræsbane på Højlyngen.

Aarhus Kommune har det seneste år været positive i dialogen om etablering af kunstgræs på Højlyngen.
Med Teknik og Miljø samt Sport og Fritid har vi diskuteret placering af bane og de tekniske udfordringer, der er i forbindelse med opbygning af kunstgræsbane. Det gælder støjniveau i forhold til naboer, lysforhold og afledning af regnvandet fra banen.

Flere af byrådets politikere har besøgt os, og støtter op om projektet. De har givet udtryk for, at vi skal have en kunstgræsbane til Frydenlund.

Kommunen stiller dog et krav om medfinansiering, og at klubben selv kan drifte banen med egne midler. Herunder indgår et driftstilskud fra kommunen på 100.000 kr. årligt. Vi kan derfor selv drifte banen, viser vores beregninger. Så det springende punkt er medfinansieringen. Det er her, vi har brug for din hjælp. Det vender vi tilbage til om lidt.

Vi arbejder med en kunstgræsbane på 105×65 meter. En kampduelig bane der overholder DBUs dimensioner til kampafvikling. På banen markeres to 7-mandsbaner og fire 3-mandsbaner. Banen indhegnes med et fire meter højt stålmåtte hegn, og grusbanens lysanlæg genbruges. Dertil kommer et støjværn mod haveforeningen til en pris på 200.000 kr. Pris i alt 3.9 mio. kr.

Kommunen yder for nuværende et tilskud på 3.1 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane. Kan vi rejse et beløb på omkring 1 mio., vil vi derfor kunne få etableret en bane på ganske kort tid. Det tager omkring 12 uger at etablere en kunstgræsbane.

Fuglebakken søger i år om en bevilling på 3,1 mio. kr. til etableringen af en kunstgræsbane på Højlyngen.

Derfor har vi brug for din hjælp. Kender du nogle i dit netværk (en arbejdsplads, lokal virksomhed eller lign.), som kunne være interesseret i at støtte Fuglebakken i bestræbelserne på at få en kunstgræsbane?

Hver en krone tæller, og det kan være din hjælp der kan være afgørende for, om vi kan få en kunstgræsbane på Højlyngen til glæde for alle klubbens medlemmer.

For støtte kan der købes et stykke af banen – 2x2m for 500,-. Pengene kan overføres til Mobilpay nummer: 74568. Skriv tydeligt navn på indbetalingen. Alle, der støtter, vil med navn komme til at stå ved Højlyngen Parks fremtidige kunstgræsbane. Er projektet ikke påbegyndt senest 1/1 2020 vil pengene blive refunderet.

Kender man nogen, der skal kontaktes om større beløb, så ring til formand Jesper Christensen på 22736472 for nærmere information.

Læs som PDF

 

Comments are closed.